TIETOSUOJASELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Sparrari Oy

Y-tunnus: 2754566-8

Lumikonrita 11, 62100 Lapua

045 1579 369

 

2. Yhteyshenkilö

Jarkko Immonen

Lumikonrita 11, 62100 Lapua

045 1579 369

jarkko.immonen@sparrari.fi

 

3. Rekisterin nimi

Asiakas- ja markkinointirekisteri – Sparrari Oy

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin henkilötietoja käytetään tarjousten, kauppakirjojen ja luovutusilmoitusten (Trafi) tekemiseen,  laskutukseen, asiakassuhteiden ylläpitämiseen, tiedottamiseen ja markkinointiin. 

 

5. Rekisterin sisältämät henkilötiedot

Rekisteriin voidaan kerätä seuraavia tietoja:

  • Yrityksen nimi
  • Y-tunnus
  • Etunimi
  • Sukunimi
  • Henkilöturvatunnus
  • Postiosoite
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

Verkkosivustojen (Nettiauto, Tori, Sparrari) yhteydenotto- ja tarjouspyyntölomakkeilta kerättyjä henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti ja asiakkaan antamia tietoja käytetään tarjouspyyntöihin vastaamiseksi ja yhteydenottoon.

 

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilöä koskevat tiedot saadaan henkilön suostumuksella häneltä itseltään tai tarjouspyynnön yhteydessä ajoneuvon rekisterikilven perusteella Trafista. 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja säilytetään luottamuksellisesti, eli henkilötiedot ovat ainoastaan kyseisten tietojen käyttöön oikeutettujen henkilöiden ja viranomaisten saatavilla. Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

Rekisterin tietoja vastaanottaa ja säilyttää autokaupan hallintaohjelmiston Autosoftan ohjelmistotalo Alma Mediapartners Oy. Asiakastietoja luovutetaan rahoitushakemusta tehdessä Svea Ekonomille tai Santander Consumer Financelle. Ajoneuvon luovutusilmoitusta tehtäessä asiakastietoja luovutetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafille. Laskutuserittelyt luovutetaan Sparrari Oy:n kirjanpitäjä Tilipalvelu M. Luokkakalliolle. 

 

8. Tietojen säilyttäminen ja poistaminen

Tiedot on tallennettu pääosin sähköisessä muodossa. Kauppakirjat ja laskuerittelyt tulostetaan paperille ja niitä säilytetään kirjanpitoaineistona kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta kirjanpitäjällä (laskuerittelyt) ja Sparrarin toimitiloissa (kauppakirjat). Sähköisiin rekisteritietoihin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisteritietoihin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Laitteet joilla tietoja säilytetään on suojattu oikeudetonta pääsyä ja haittaohjelmia vastaan ohjelmallisilla suojauksilla.

 

9. Rekisteröidyn tietosuojaoikeudet

Rekisterin henkilöt voivat halutessaan tarkistaa tietojaan ja muuttaa virheellisiä tai vanhentuneita tietojaan. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisterin ylläpitäjälle ja tällöin henkilöllisyys varmennetaan. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinoinnissa.

 

10. Rekisterin suojauksen periaate

Sähköinen rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Ne myönnetään ainoastaan rekisterinpitäjän alaisuudessa työskentelevälle toimihenkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina ja ne ovat suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä. 

 

11. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Pyrimme jatkuvasti kehittämään toimintaamme ja palvelujamme. Jos huomaamme, että tietosuojaselosteessamme on tarvetta päivittämiselle, teemme sen välittömästi ja tiedotamme siitä verkkosivustollamme.